H按 繼續成為按揭市場的主導

H按 最優惠計劃可到H+1.24%

H按 即是香港銀行同業拆息。近日香港銀行同業拆息 – HIBOR即本港銀行互相借貸的利率一直下跌,更加曾跌至一年前的低位。各位網友 「H按」、「P按」可能聽得比較多,但你又知不知道其對於樓按市場會帶來什麼影響?現時處於HIBOR下跌時期。客戶申請按揭時,銀行會提供「P按」(最優惠利率按揭)計劃以及「H按」(銀行同業拆息按揭)計劃兩種選擇。而銀行計算H按時大多會以一個月HIBOR為基準,實際按息則以HIBOR加某個百分點計算;現時銀行提供的最優惠H按計劃為H+1.24%。

HIBOR 息率浮動大

HIBOR每日都有所改變,比起P按來說息率浮動性相較大,不過H按設有封頂息率以作風險保障;要留意現時大部份銀行的H按的封頂息率為2.5厘。

既然P按、H按都各有粉絲,這樣到底哪一個比較好?按揭王提供一下相關數據給予大家參考。根據金管局最新公佈的按揭產品選用比例顯示,今年1月選用H按的人士為八成,P按的選用比例則少於兩成。而且,,自2019年2月起,選用H按人士之比率更一直維持於七成半以上。選用H按的比率較多的原因,是因為客戶希望在拆息回落環境下可節省更多的利息開支。

一個例子 H按 如何節省利息開支

按揭王提提你。以下是一個例子,如何利用H按可以節省利息開。假設以每貸款額100萬元、還款期為25年計算,以一個月HIBOR(1.08厘)計算,實際息率為1.08厘+1.24厘,即2.32厘,與近期按揭計劃的封頂息率(即2.5厘)作比較,息率相差18點子,每月供款由4,486元下降至4,396元,相差90元或2%;全期利息開支亦由345,850元減少至318,817元,相差27,033元或7.8%。由此可見,拆息愈低,供款與利息開支愈會減少。


你知道有更多回贈嗎?快啲 inbox我地有驚喜!↓ ↓ ↓

按揭王 – 「真.免費」按揭轉介服務

透過我地按揭轉介可以即時接收最新按揭優惠利率及王者獎賞額外的現金回贈。

如有任何疑問,歡迎Email 俾我地 info@mortgageking.com.hk 、  5166 6849 或 聯絡我們 。

Related Posts

WhatsApp chat