Mortgage King BannerMortgageMortgage按揭比較按揭比較按揭介紹按揭介紹
H+1.23% (封頂2.5%)
or
P-2.9% (2.35%)

封頂2.5%

1.9%現金回贈

幫你搵最著數按揭

1000名業主見證

Facebook留言見証

20家合作銀行

免費幫你格價比較

按揭轉介專家 ,專注於轉介服務

24 小時服務專人跟進直到按揭完成 !
唔會只是叫你填份表格,之後就交比銀行去跟進。

為客戶提供真正最正按揭回贈按揭利率最好的按揭優惠

 
香港按揭轉介之王

按揭王理念

按揭王專做銀行按揭的平台,我們的管理團隊前身都是資深銀行主管級人員,憑著豐富的知識和經驗,創立今天的按揭王

透過我們的專業知識、經驗及網絡,能夠以最新最快的資訊,幫助你們的按揭申請達到批核快、利率低和嬴得最著數嘅回贈。

服務優勢

  1. 你未必搵到市場上對你最著數嘅按揭優惠
  2. 即使你搵到你覺得係最著數嘅銀行按揭,但你唔會得到來自我地嘅回贈
  3. 按揭看似簡單,行入銀行佢就會幫你跟進處理,但對於有唔同財務問題嘅客人,情況就唔同我地會幫你計曬數,搵到啱你既銀行上會

唔係瓜分你的利益,而是多一份來自我地嘅的獎賞/回贈

免費按揭查詢,馬上就知邊間銀行最抵!

現金回贈
「按揭話咁易」到手

*保證在15分鐘內回覆

按揭轉介比較

按揭轉介
**指定按揭王為獨家轉介人,並在銀行成功申請及提取按揭貸款;1-2個月,按揭王會透過支票直接發送給業主。**
從此客人無需擔心按揭轉介人走數 !

條款及細則:

客戶必需透過按揭王提出按揭申請,並成功向本公司轉介之銀行或財務機構提取按揭貸款,方能獲得按揭王現金獎賞。
最終客户獲取按揭王現金獎賞之金額,需視乎客户提取按揭的貸款金額及其選用的按揭銀行或財務機構。
跟據金管局指引,如貸款額超過 1%,現金回贈須從貸款額中扣減,不論該回贈或獎賞等是從銀行或按揭中介而來。

簡易服務流程

由申請到提取按揭貸款,只須 3 個簡單步驟就可以輕鬆完成,最快可以1日取得按揭回贈 !!
按揭格價

專人免費為你格價

免費幫你格盡全港所有銀行,
因應你嘅個人情況,
幫你搵出最優惠、最適合嘅按揭利率

按揭轉介信

安排按揭申請

只需填妥我地嘅 [按揭轉介信] 交去相關銀行,同時我地會同相關銀行經理溝通,
銀行方面亦會直接同你聯繫

按揭獎賞

成功取得至抵按揭

只要在銀行成功申請及提取按揭,我地就會立即發放現金獎賞,優先到你手!

用戶見證

最新消息

按揭收緊
按揭收緊 經濟轉差 按揭王話你知現時的銀行按揭情況!

按揭收緊 零售、飲食、航空業 按揭大受影響…

居屋2020入息
居屋2020入息 按揭王話你知居屋是否應該按到盡!

居屋2020入息 按揭成數一定要拎到盡? 居屋2020入息…

post-aa12a1
買樓須知 按揭王教你五招避開簽約伏位

買樓須知 睇清簽約陷阱 買樓須知…

居屋比較2020
居屋比較2020 同你比較4大屋苑呎價、交通配套、環境等項目

居屋比較2020 四個屋苑揀邊個好? 居屋2020很快就會推出市場,又是一個上車機會。隨著各個屋苑資料愈來愈明朗,按揭王為大家比較四個屋苑的不同項目:呎價、交通配套、環境等等,讓希望上車的人士對於屋苑有更多了解,到時抽籤後可以立即挑選自己心水單位!…

按揭批核
按揭批核 一文解析下半年銀行按揭批核情況

按揭批核 未來的三個趨勢 按揭批核…

按揭申請
按揭申請 教你如何準備按揭Plan B!

按揭申請 點解要有Plan B?…

按揭計算
首置印花稅
首置印花稅 奇招將稅項分期付款 兼賺現金回贈

首置印花稅 將稅款加入樓價 首置印花稅…

WhatsApp chat